Zyskaj Cashback na zabezpieczonych rachunkach

Zabezpieczone środki w amnis pomogą Ci zarobić wysokie odsetki na rachunkach firmowych, podczas gdy Twoje pieniądze nadal będą chronione zgodnie z najwyższymi standardami. amnis jest jednym z niewielu dostawców przekazujących odsetki na kontach walutowych, zapewniając zwrot środków nie tylko w walucie krajowej.

Otwórz konto
EARN high interest on business account balances with amnis

Roczna stawka cashback 01/2024 (ostatni miesiąc)

EUR: 1.90%
USD: 2.64%
GBP: 2.43%
CZK: 3.55%
CHF: 0.00%

Dlaczego amnis przekazuje odsetki?

W amnis bezpieczeństwo Twoich pieniędzy ma znaczenie priorytetowe. Twoje środki są przechowywane na oddzielnych, zabezpieczonych rachunkach w zaufanych instytucjach o wysokim ratingu kredytowym, co zapewnia ich ochronę przez cały czas. Wraz ze wzrostem stóp procentowych amnis generuje dochód z powierzonych nam pieniędzy. Uważamy, że przekazywanie tych odsetek bezpośrednio do Ciebie, dodając dodatkową wartość do naszego partnerstwa finansowego.


Jak obliczane są odsetki od rachunków firmowych?

Co miesiąc przekazujemy odsetki w oparciu o salda na rachunkach amnis w EUR, USD, GBP i CZK w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca. Odsetki naliczane są według dni EBC (act/360). Stawka zwrotu środków pieniężnych z salda jest zmienna i aktualizowana co miesiąc na tej stronie internetowej (w ujęciu retrospektywnym). Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany stawki lub zaprzestania płatności cashback w dowolnym momencie. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, dlatego przekazujemy odsetki za całą kwotę na koncie amnis.

Bezpieczeństwo Twojego konta jest naszym priorytetem

Zabezpieczone
środki klientów
Nadzór
FMA
Bezpieczeństwo kont
z wieloma zabezpieczeniami
Najlepsze praktyki
ochrony systemu przed zagrożeniami

Roczna stawka cashback: 01/2024

Dla kwalifikujących się sald na kontach amnis:

  • EUR: 1.90%
  • USD: 2.64%
  • GBP: 2.43%
  • CZK: 3.55%
  • CHF: 0.00%

Polepsz swoje finanse już dziś

Dla Twojego spokoju amnis nie tylko zapewnia bezpieczeństwo środków, ale także przekazuje wysokie odsetki na rachunki firmowe. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszych regulacji lub dokumentacji, nasz zespół ekspertów chętnie Ci pomoże!

Dobrze wiedzieć

Które środki kwalifikują się do uzyskania zwrotu środków pieniężnych z odsetek?

Otrzymasz zwrot środków pieniężnych z salda na rachunkach amnis w EUR, USD, GBP i CZK. Klienci z ujemnym saldem środków w dowolnej walucie nie są uprawnieni do otrzymania zwrotu środków pieniężnych z odsetek.

W przypadku których walut i kont przyznawany jest zwrot środków pieniężnych z salda?

Klienci amnis otrzymują zwrot środków pieniężnych z salda na rachunkach amnis w EUR, USD, GBP i CZK. Odsetki nie będą wypłacane w przypadku rachunków w innych walutach. Klienci z ujemnym saldem środków w dowolnej walucie nie są uprawnieni do otrzymania zwrotu środków pieniężnych z odsetek.

Kto otrzymuje zwrot środków pieniężnych z salda na rachunku amnis?

Odsetki są przekazywane zarówno firmom, jak i osobom prywatnym posiadającym konto w AMNIS Europe AG. Zwrot środków pieniężnych dotyczy wszystkich rachunków z dodatnim saldem w EUR, USD, GBP i CZK. Nie przekazujemy odsetek za odrzucone lub zamknięte rachunki, klientom z ujemnym saldem na rachunku w dowolnej walucie, jeśli zrezygnowali z programu lub nie dotrzymali warunków umowy.

Wszyscy klienci amnis otrzymują automatycznie odsetki zarówno z kont firmowych, jak i prywatnych.

Jak obliczany jest zwrot środków pieniężnych z salda na rachunku firmowym?

Do obliczania odsetek współpracujące z nami banki używają licznika dni EBC (Act/360). Obliczamy saldo konta na koniec każdego dnia i mnożymy tę kwotę przez część obowiązującej stopy procentowej w skali roku, która ma zastosowanie do danego dnia (na podstawie metody naliczania odsetek Act/360). Wszystkie wartości za poszczególne dni są następnie sumowane, a łączna kwota jest przelewana co miesiąc na saldo konta użytkownika.

Kiedy i jak często zwrot środków pieniężnych z odsetek jest przelewany na konto?

W pierwszym dniu roboczym na początku nowego miesiąca wartości z poszczególnych dni są sumowane i obliczana jest łączna kwota zwrotu. Kwota ta jest przelewana na Twoje konto co miesiąc w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.

W jakich instytucjach przechowywane są moje środki na rachunkach zabezpieczonych?

Jako instytucja płatnicza o regulowanej działalności, przez cały czas przechowujemy środki klientów na zabezpieczonych rachunkach w zaufanych instytucjach o wysokim ratingu kredytowym (minimalny poziom ratingu Standard & Poors „A”).

Co odróżnia zwrot środków pieniężnych z salda na koncie amnis od tradycyjnych stóp procentowych oferowanych przez niektóre banki?

W przypadku konta amnis nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty, a także okresów, w których środki są niedostępne. Pieniądze są dostępne dla klientów na ich rachunku płatniczym w dowolnym momencie. Odsetki są wypłacane z sald na rachunkach walutowych w EUR, USD, GBP i CZK. W bankach firmy często nie otrzymują żadnych odsetek od rachunków bieżących i firmowych lub są one niewielkie.

Ponadto, większość banków nie płaci odsetek od rachunków walutowych. Nasze rozwiązanie umożliwia firmom nie tylko zaoszczędzić na kosztach transakcji, ale także wygenerować dochód z powierzonych nam pieniędzy.

Czy muszę płacić podatek od zwrotu środków pieniężnych z salda?

AMNIS Europe AG działa w ramach jurysdykcji podatkowej Liechtensteinu, gdzie zwrot środków pieniężnych nie podlega opodatkowaniu.

Mimo że cashback nie jest objęty podatkiem u źródła w Liechtensteinie, zaleca się jednak zasięgnięcie niezależnej porady lub skonsultowanie się z organem podatkowym w kraju zamieszkania w kwestii statusu podatkowego. Ponadto pracujemy nad stworzeniem oświadczenia podatkowego, aby pomóc w kwestiach podatkowych, jeśli ma to zastosowanie.

Jak mogę zrezygnować z cashbacku?

Wszyscy klienci amnis otrzymują automatycznie odsetki zarówno z kont firmowych, jak i prywatnych. Jeżeli chcesz zrezygnować, możesz zrobić to w dowolnym momencie na poziomie partnera biznesowego. Po prostu skontaktuj się z opiekunem swojego konta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, aby dokonać niezbędnych zmian.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner