Security First

Termin fintech jest połączeniem dwóch słów: finanse i technologia. Stosuje się go w odniesieniu do innowacyjnych technologii, które mają na celu zwiększenie efektywności i nowoczesności usług finansowych. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój sektora fintech ze względu na rosnące zapotrzebowanie na większą przejrzystość usług, przyjazne dla użytkownika procesy, oszczędność kosztów, a przede wszystkim cyfryzację. W rezultacie pojawiły się instytucje płatnicze działające w oparciu o technologie fintech jako dostawcy niebankowi, którzy zmieniają sposób dokonywania transakcji finansowych.

Ochrona funduszy klientów

W EOG środki klientów są przechowywane na wydzielonych rachunkach zgodnie z Art. 20 Abs. 1 Bst. a ZDG, które są monitorowane przez organ nadzorczy, jak również przez audytorów. Środki klientów, całkowite saldo konta, są zabezpieczone przed upadłością amnis i są przechowywane w bankach o ratingu A + od Standard & Poors. Dlatego w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby AMNIS Europe AG przestała istnieć, Państwa pieniądze pozostają chronione. W Szwajcarii środki klientów są w interesie klientów systematycznie oddzielane od środków operacyjnych i przechowywane na oddzielnych kontach w bankach partnerskich z listy 1, posiadających wyłącznie pierwszorzędne ratingi kredytowe.

Ubezpieczenie depozytu do 100.000 EUR

Pieniądze klientów przechowywane przez AMNIS Europe AG są nie tylko posegregowane i zabezpieczone przed upadłością amnis, ale także zabezpieczone przez ubezpieczenie depozytów w Austrii. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości amnis i banku, system ubezpieczenia depozytów chroni aktywa klientów przed stratą do kwoty 100 000 EUR na klienta.

Przepisy

W Szwajcarii amnis jest nadzorowany przez Stowarzyszenie na rzecz Standardów Usług Finansowych VQF na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. VQF jest organizacją samoregulacyjną (SRO) uznaną przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego FINMA i niezależnie weryfikuje przestrzeganie standardów przez pośredników finansowych w szwajcarskim sektorze parabankowym. Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) amnis jest licencjonowaną instytucją płatniczą zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. amnis podlega regulacji w Liechtensteinie i jest nadzorowany przez Urząd Nadzoru Rynku Finansowego Liechtensteinu FMA, który stale monitoruje zgodność z obowiązującymi normami prawnymi.

Silna kontrola dostępu

Nasza platforma zapewnia wielowarstwowy model bezpieczeństwa oparty na uwierzytelnianiu dwuetapowym i wieloczynnikowym dla systemów wrażliwych. Wszystkie dostępy są rejestrowane i monitorowane w celu kontrolowania nietypowych lub podejrzanych zachowań.

Bezpieczeństwo konta

Firma amnis zapewnia bezpieczeństwo kont klientów za pomocą kilku narzędzi ochronnych. Obejmują one solidną infrastrukturę bazową, szyfrowanie SSL, regularne audyty informatyczne i testy penetracyjne, a także dostęp do konta za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).

Bezpieczeństwo fizyczne

Nasza usługa działa na platformie Microsoft Azure w Szwajcarii, która jest certyfikowana w ramach wielu globalnych programów zgodności i wykorzystuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa centrów danych:

- ISO 27001 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
- SOC 1, SOC 2 i SOC 3
- Serwery z certyfikatem FINMA

Aby zapoznać się z pełną listą programów zgodności firmy Microsoft, kliknij tutaj.

Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności

Nasza platforma spełnia międzynarodowe standardy najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji. Regularne niezależne audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne i testy BCM zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność platformy-infrastruktury. Przestrzegamy najlepszych praktyk i przepisów dotyczących zarządzania danymi osobowymi zgodnie ze szwajcarską ustawą o ochronie danych osobowych (DPA) oraz ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy amnis można hznaleźć tutaj.

Inwestorzy wysokiej jakości

amnis jest wspierany przez czołowe firmy, w tym Lansdowne Partners, Spicehaus Ventures i Bank WIR.

Czy ma pan jakieś pytania?

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przepisów lub bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami tutaj

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner