Dostávejte cashback ze zůstatku na zabezpečených účtech

Vaše chráněné prostředky u amnis vám pomohou získávat vysoké úroky na podnikatelských účtech, zatímco vaše peníze budou mít nejvyšší úroveň ochrany. amnis je jedním z mála poskytovatelů, kteří přeposílají úroky na účty v cizích měnách, a zajišťuje vám tak úročení zůstatku nejen v domácí měně.

EARN high interest on business account balances with amnis

Anualizovaná sazba cashbacku k 05/2024 (poslední měsíc)

EUR: 1.70%
USD: 2.25%
GBP: 2.15%
CZK: 2.70%
CHF: 0.00%

Proč amnis převádí úroky?

V amnis je pro nás prioritou bezpečnost vašich peněz. Vaše finanční prostředky jsou uloženy na oddělených, zabezpečených účtech u důvěryhodných institucí s vysokým ratingem, což zaručuje jejich stálou ochranu. S rostoucími úrokovými sazbami nyní amnis generuje výnosy ze svěřených peněz. Máme za to, že je spravedlivé přeposílat tyto úroky z prostředků vaší firmy přímo vám, což dále přidává vašemu finančnímu partnerství s amnis na hodnotě.

Zabezpečení vašeho účtu je pro nás prioritou

Zajištěné
prostředky klientů
Dozor Financial
Market Authority
Zabezpečení účtu
s více způsoby ochrany
Nejlepší systémy
ochrany před hrozbami

Jak se počítají úroky na podnikatelských účtech?

Každý měsíc převádíme úroky ze zůstatků na vašich účtech amnis vedených v EUR, USD, GBP a CZK v prvních 10 dnech následujícího měsíce. Úroky se počítají podle úrokové metody act/360. Úroková sazba pro úročení zůstatků je variabilní a měsíčně se aktualizuje na této webové stránce (retrospektivně). Vezměte prosím na vědomí, že si vyhrazujeme právo kdykoli změnit sazbu nebo ukončit vyplácení úrokových cashbacků. Minimální částka ani limit nejsou stanoveny, proto přeposíláme úrok za celou částku na vašem účtu amnis.

Posuňte své finance na vyšší úroveň ještě dnes

Pro váš klid zajišťuje amnis nejen bezpečnost vašich prostředků, ale také vysoké úroky na podnikatelských účtech. Máte-li další dotazy k našim regulacím nebo dokumentaci, náš tým specialistů je vám k dispozici!

Co je dobré vědět

Na které zůstatky se vztahuje úročení?

Cashback získáte za všechny prostředky s kladným zůstatkem v EUR, USD, GBP a CZK, které máte na svém účtu amnis. Firmy se záporným zůstatkem v jakékoli měně nemají nárok na cashback platby úroků.

Pro které měny a účty se poskytuje cashback úročení zůstatku?

Zákazníci amnis získávají cashback ze všech zůstatků s kladným zůstatkem v EUR, USD, GBP a CZK na svém účtu amnis. V jiných měnách se úroky nevyplácejí. Firmy se záporným zůstatkem v jakékoli měně nemají nárok na výplatu cashbacku úroků.

Kdo získá cashback úrok ze zůstatku na účtu amnis?

Převádíme úroky z podnikatelských i soukromých účtů vedených u AMNIS Europe AG. Cashback se vztahuje na všechny prostředky s kladným zůstatkem v EUR, USD, GBP a CZK. Nepřevádíme úroky u odmítnutých nebo zrušených účtů, záporných zůstatků, nebo pokud jste z programu vystoupili či porušili smlouvu.

Všem zákazníkům amnis se automaticky převádějí úroky z podnikatelských i soukromých účtů.

Jak se vypočítává úročení na podnikatelských účtech?

Naše partnerské banky používají k výpočtu úroků počet dnů podle metody ECB (act/360). Na konci každého dne vypočítáme zůstatek na účtu a tuto částku vynásobíme podílem platné roční úrokové sazby, která se vztahuje k danému dni (na základě metody úročení act/360). Všechny hodnoty za jednotlivé dny se pak sečtou a celková částka se měsíčně převádí na Váš amnis účet.

Kdy a v jakých intervalech se na účtu připisují úroky?

První pracovní den na začátku nového měsíce se hodnoty za jednotlivé dny sečtou a určí se celková výše zúročení. Tato částka je pak během prvních 10 dnů nového měsíce převedena měsíčně na váš amnis účet.

U kterých institucí jsou mé finanční prostředky zajištěny na speciálních účtech chráněných proti úpadku?

Jako regulovaná platební instituce zajišťujeme finanční prostředky klientů vždy na speciálních účtech chráněných proti úpadku u institucí s prvotřídním úvěrovým ratingem (minimálně rating „A“ od agentury Standard & Poors).

Jak se amnis úročení cashback liší od běžných úrokových sazeb nabízených některými bankami?

U amnis nejsou žádná omezení – ani blokační lhůty, ani maximální částky. Peníze mají zákazníci kdykoli k dispozici na svém běžném platebním účtu. Úroky jsou vypláceny ze zůstatků v EUR, USD, GBP a CZK. U bank firmy často dostávají na běžných nebo podnikatelských účtech jen malé nebo žádné úroky.

Většina bank navíc nevyplácí úroky z účtů v cizí měně. S naším novým řešením proto umožňujeme firmám nejen ušetřit transakční náklady, ale také získat úroky ze zůstatků.

Musím ze úročení cashbacku zaplatit daň?

AMNIS Europe AG působí v daňové jurisdikci Lichtenštejnska, kde cashback úrok nepodléhá srážkové dani.

Ačkoli tento cashback nepodléhá v Lichtenštejnsku srážkové dani, doporučujeme vám, abyste si vyžádali nezávislé poradenství nebo se o svém daňovém statusu poradili s finančním úřadem v zemi svého sídla. Kromě toho pracujeme na vytvoření daňového výkazu, který vám případně pomůže s daňovým vykazováním.

Jak se mohu z cashbacku úročení odhlásit?

Všem zákazníkům amnis se úroky z podnikatelských i soukromých účtů převádějí automaticky. Chcete-li se odhlásit, můžete tak kdykoli učinit. Stačí kontaktovat svého správce účtu e-mailem nebo telefonicky a provést potřebné změny.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru