Smluvní podmínky

Podmínky používání webové aplikace amnis

Následující podmínky slouží k jednoznačné regulaci používání webové aplikace amnis. Otevřením těchto webové aplikaci (app.amnistreasury.com) vyjadřujete souhlas s právně závazným podmínek používání a zřeknutí se odpovědnosti uvedených v PDF.

Podmínky používání webových stránek amnis

Následující podmínky slouží k jednoznačné regulaci používání webových stránek společnosti amnis. Otevřením těchto webových stránek (www.amnistreasury.com) vyjadřujete souhlas s právně závazným účinkem těchto podmínek použití a uvedeného zřeknutí se odpovědnosti.

Obsah

Veškerý obsah na webových stránkách amnis je pouze informativní. Není-li uvedeno jinak, nelze jej považovat za inzerci nebo závaznou nabídku placených poradenských služeb. S ohledem na přesnost, úplnost, dostupnost a spolehlivost informací a funkcí na webových stránkách amnis nejsou dány žádné výslovné ani implicitní záruky, zejména co se týče záruky autorských a dalších práv, prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. Informace uvedené na webových stránkách amnis nezbavují uživatele nutnosti činit vlastní rozhodnutí. Společnost amnis si vyhrazuje právo změnit veškerý obsah bez předchozího upozornění. Společnost amnis nemá povinnost aktualizovat uvedené informace či je udržovat aktuální.

Kontaktní formulář

Vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách amnis uživatel vyjadřuje potvrzení, že obdržel informace e-mailem. Platí to zejména pro přihlášení k odběru zpravodaje nebo upozornění na směnný kurz. Upozornění na směnný kurz na webových stránkách amnis je pouze informativní. Oznámení nepředstavují nabídky ani doporučení.

Vyloučení odpovědnosti

V rozsahu povoleném podle zákona nezodpovídají společnost amnis ani její zaměstnanci za žádné přímé ani nepřímé ztráty, nároky v rámci odpovědnosti, náklady, požadavky, výdaje či škody jakékoli povahy týkajících se nebo vyplývajících z používání těchto webových stránek. Platí to rovněž pro škody způsobené nedbalostí i případy, kdy byla společnost amnis o možnostech takovýchto důsledků informována.

Odkazy

Na webových stránkách amnis se může nacházet obsah třetích stran nebo odkaz na webové stránky třetích stran. Společnost amnis nemá nad obsahem webových stránek třetích stran žádnou kontrolu, nepřijímá žádnou odpovědnost za takovýto obsah nebo webové stránky a nečiní v tomto ohledu žádná prohlášení. Týká se to rovněž přesnosti, obsahu, kvality a relevance těchto webových stránek. Společnost amnis zejména nezodpovídá za obsah nebo webové stránky třetích stran a za webové stránky, se kterými jsou webové stránky amnis propojené odkazy nebo které jsou zobrazené v rámečcích.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva, tituly a nároky (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů a dalších práv duševního vlastnictví a dalších práv) v souvislosti s veškerými informacemi a obsahem (včetně veškerého textu, dat, grafiky a log) na webových stránkách amnis náleží společnosti amnis či příslušným vlastníkům. Jednotlivé stránky a/nebo části webových stránek amnis lze vytisknout pro soukromé nebo interní použití, pouze pokud příslušný výtisk obsahuje veškeré relevantní informace o autorských právech a dalších právech duševního vlastnictví. Uživatelům není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu společnosti amnis mimo jiné upravovat, kopírovat, posílat, předávat, vystavovat, prezentovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, používat v rámečku na webových stránkách, přenášet, používat k tvorbě odvozených děl, používat pro komerční či veřejné účely v celku či z části jakékoli informace, text, grafiku, obrázky, videoklipy, adresáře, databáze nebo seznamy pocházející z webových stránek amnis. Není-li to jinak povoleno společností amnis, je zakázáno systematicky načítat obsah z webových stránek za účelem přímého nebo nepřímého sestavení kolekce, databáze nebo adresáře nebo odkazování na webové stránky amnis.

Oddělitelnost

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek použití byla po uzavření této smlouvy shledána neplatnými či nevymahatelnými, zůstává platnost zbytku smlouvy nedotčena. Neplatné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, jehož účinek bude nejblíže hospodářskému cíli, který smluvní strany sledovaly neplatným či nevymahatelným ustanovením.

Právní informace

www.amnistreasury.com jsou webové stránky společností AMNIS Europe AG.

Vydavatel

AMNIS Europe AG
Gewerbeweg 15
FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko
Telefon: +41 44 515 87 90
E-mail: info@amnistreasury.com

Ústřední rejstřík obchodních názvů

Registrovaný obchodní název: AMNIS Europe AG
UID: FL-0002.647.164-7
Rejstřík: Fürstentum Liechtenstein
Generální ředitel: Michael Wüst

Registrovaný obchodní název: AMNIS Treasury Services Ltd
UID: CHE-264.153.386
Rejstřík: Kanton Zürich
Generální ředitel: Michael Wüst

Autorská práva

Autorská a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, snímkům a dalším souborům na webových stránkách náleží výlučně společnosti AMNIS Europe AG nebo konkrétně uvedeným držitelům práv. Pro účely reprodukce jakýchkoli prvků je třeba předem získat souhlas držitelů autorských práv.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru