Security First

Pojem fintech je spojením 2 slov: finance a technologie. Používá se pro inovativní technologie, které mají za cíl zefektivnit a modernizovat finanční služby. Sektor fintech se v posledních letech rychle rozvíjí v důsledku rostoucí poptávky na vyšší transparentnost služeb, uživatelsky přívětivé procesy, šetření nákladů a především digitalizaci. Do řad nebankovních služeb tak přicházejí nové fintech platební firmy, které mění způsob, jakým se provádějí finanční transakce.

Ochrana finančních prostředků zákazníků

V EHP jsou finanční prostředky klientů vedeny na oddělených účtech podle čl. 20 odst. 1 Bst. a ZDG, které jsou sledovány orgánem dohledu i auditory. Prostředky klientů, tj. celkový zůstatek, jsou izolovány proti úpadku amnis a jsou vedeny v bankách s ratingem A+ od Standard & Poors. Proto v nepravděpodobném případě zániku společnosti AMNIS Europe AG zůstávají vaše peníze chráněny. Ve Švýcarsku jsou finanční prostředky zákazníků v zájmu zákazníků vždy systematicky odděleny od provozních prostředků a jsou vedeny na samostatných účtech u partnerských bank prvního stupně, které mají pouze prvotřídní úvěrový rating.

Pojištění vkladů až do výše 100 000 EUR

Peníze klientů držené společností AMNIS Europe AG jsou nejen odděleny a chráněny proti úpadku společnosti amnis, ale také zajištěny pojištěním vkladů v Rakousku. V nepravděpodobném případě úpadku společnosti amnis a banky chrání systém pojištění vkladů majetek klientů proti ztrátě až do výše 100 000 EUR na klienta.

Předpisy

Ve Švýcarsku je amnis pod dohledem Asociace pro standardy finančních služeb VQF v rámci zákona proti praní špinavých peněz. VQF je samoregulační organizace (SRO) uznaná švýcarským úřadem pro dohled nad finančním trhem FINMA a nezávisle ověřuje dodržování standardů finančních zprostředkovatelů ve švýcarském parabankovním sektoru. V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je amnis platební institucí s licencí podle čl. 1 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015. Firma amnis je regulována v Lichtenštejnsku a dohlíží na ni lichtenštejnský úřad pro finanční trh (Financial Market Authority Liechtenstein – FMA), který průběžně kontroluje dodržování platných právních norem.

Silné zabezpečení přístupu

Naše platforma poskytuje vícestupňový model zabezpečení založený na dvoufázovém ověřováním a vícefaktorovým ověřováním pro citlivé systémy. Všechny přístupy jsou zaznamenávány a monitorovány pro kontrolu neobvyklého či podezřelého chování.

Zabezpečení účtu

amnis zajišťuje bezpečnost klientských účtů pomocí několika ochranných nástrojů. Mezi ně patří pevná základní infrastruktura, šifrování SSL, pravidelné IT audity, penetrační testy a také přístup k účtu prostřednictvím dvoufaktorového ověřování (2FA).

Fyzická bezpečnost

Naše služba je provozována na platformě Microsoft Azure ve Švýcarsku, která je certifikována v rámci globálních compliance programů, a využívá osvědčené postupy pro bezpečnost datových center:

- Řízení bezpečnosti informací podle normy ISO 27001
- SOC 1, SOC 2 a SOC 3
- Servery s certifikací FINMA

Kompletní seznam compliance programů od společnosti Microsoft naleznete zde.

Bezpečnost informací a ochrana soukromí

Naše platforma splňuje nejvyšší mezinárodní standardy pro zabezpečení informací. Pravidelné nezávislé bezpečnostní audity, penetrační testy a testy BCM zajišťují bezpečnost a spolehlivost infrastruktury naší platformy. Dodržujeme osvědčené postupy a předpisy týkající se správy osobních údajů podle švýcarského zákona o ochraně osobních údajů (DPA) a obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti amnis naleznete zde.

Kvalitní investoři

Společnost amnis podporují významní partneři jako Lansdowne Partners, Spicehaus Ventures a Bank WIR.

Máte nějaké dotazy?

Pokud máte další dotazy týkající se předpisů nebo bezpečnosti, kontaktujte nás zde.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru