Forex exchange a zahraniční platby: 8 Možností pro malé a střední firmy v České republice

forex exchange - amnis vám zajistí jednoduchý přístup na mezinárodní devizový trh a poskytne možnost zajištění proti kurzovému riziku.
 • Currency exchange
 • International payments

Please find the English version of this article here!

Měnové konverze a zahraniční platby jsou častým tématem pro malé a střední podniky: firmy v České republice vykazují značnou aktivitu v mezinárodním obchodě, export do zemí mimo eurozónu činí přibližně 30 %. Na druhou stranu import ze zemí mimo eurozónu představuje přibližně 50 % celkového dovozu.

Na trhu je několik možností, jak realizovat zahraniční platby a konverze měn, ale podmínky se často liší dle různých faktorů jako jsou obchodované měny nebo objem transakcí, což komplikuje srovnání dostupných služeb. Proto jsme se podívali na 8 možností, jak lze řešit zahraniční platby a měnové konverze.

Následující poskytovatelé nabízejí služby pro zahraniční transakce malých a středních firem:

 • amnis
 • Sab finance
 • Akcenta
 • Citfin
 • Western Union/Convera
 • Revolut
 • Ebury

Pro malou anebo střední firmu může být obtížné najít dobrého partnera pro zahraniční platby a směny měn. Před výběrem je dobré zvážit následující kritéria:

 1. Jaké jsou poplatky?
  Mnoho poskytovaných služeb je netransparentních s nejasnou strukturou poplatků závislých na objemu transakcí. Často není předem známa kurzová marže, která se navíc může lišit dle klienta nebo aktuální situace na trhu.
 2. Jaké měny jsou podporovány?
  Široká nabídka měn otevírá nové možnosti pro efektivní zahraniční obchod. Obchod v lokální měně firmám mnohdy přináší výhodnější podmínky.
 3. Je celá transakce zpracována přímo v platformě?
  Některé služby jsou zaměřené jen na směny měn a nenabízí možnost realizace plateb, což přináší dodatečné náklady a prodlužuje čas vypořádání.
 4. Je možné zadávat platby nahráním souboru (Pain.001)?
  Toto je velmi důležité, zejména pokud máte více transakcí, které jsou připravené v účetním systému.
 5. Jaké řešení hledáte? Zapadá vaše společnost a požadavky do nabízených možností?
  Každá společnost má své specifické požadavky dle typu transakcí, měn a lokalit, které je dobré zohlednit při výběru poskytovatele.
 6. Je možné platit zdarma v rámci PEER sítě?
  Platby v rámci Peer sítě jsou zcela zdarma. PEER umožňuje společnostem vytvořit si vlastní platební síť pro mezinárodní platby, které jsou zdarma a okamžité.
 7. Jsou k dispozici vlastní IBANy a účty v zahraničí?
  IBANy a lokální účty fungují jako místní bankovní účty v dané zemi a umožňují odesílat a přijímat zahraniční platby rychleji a levněji, v rámci lokálního platebního systému.
 8. Jaké doplňkové služby jsou nabízeny?
  Služby, jako jsou forwardy, upozornění na měnové kurzy, limitní pokyny, hromadné platby a další, mohou ušetřit vaše náklady a snížit administrativu.

Tabulka ukazuje možnosti jednotlivých poskytovatelů:

amnisSABakcentaCitfinWestern UnionRevolutEburyTradiční banky
Kurzové maržeTransparentní a pevné
(0.2 – 0.4%)
Veřejně NedostupnéVeřejně NedostupnéVeřejně NedostupnéVeřejně NedostupnéTransparentní (0.4% nad rámec plánu)Veřejně NedostupnéIndividuální podmínky dle objemu
Směna měn 24/7AnoNeNeNeNeAnoNeNe
Zahraniční platby zdarma kamkoli na světěAnoIndividuálněIndividuálněIndividuálněIndividuálněNeIndividuálněNe
Globální bezplatné platby v rámci sítěAno (24/7)NeNeNeAno (24/5)AnoAno (24/5)Ne
Lokální cizoměnové účty na jméno firmyAnoNeNeNeNeAnoAnoNe
Příchozí platby z Amazonu a jiných marketplacesAnoNeNeNeNeNeAnoNe
Funkce "Zaplať mi"AnoNeNeNeNeNeNeNe
Dynamické slevyAnoNeNeNeNeNeNeNe
Minimální objem zajištění kurzů již od 1'000 EURAnoNeNeNeNeNeNeNe
Multiměnové debetní kartyAnoNeNeNeNeAnoNeNe

1. amnis – vaše komplexní řešení pro mezinárodní platby – SME

amnis je švýcarský fintech, který poskytuje nejjednodušší, nejrychlejší a nejdostupnější platformu pro firemní zahraniční platby a FX. Abychom splnili tyto vysoké ambice, myslíme na devizové transakce z pohledu firmy – řešení začíná tam, kde firmy skutečně přicházejí do styku s cizí měnou: při placení faktur v cizích měnách a při přijímání zahraničních plateb od zákazníků. Kurzové marže jsou transparentní a pevné bez ohledu na objem směny. amnis umožňuje platby po celém světě včetně možnosti zajištění kurzu. Obchodovat můžete i o víkendech- 24/7.

VYZKOUŠET DEMO

2. SAB Finance – Garance NEJ kurzů pro firmy

SAB Finance se prezentuje jako „jednička v moři devizových obchodů“. Jako platební instituce nabízí komplexní řešení zahraničních měn včetně zajištění kurzového rizika. Zaměřují se i na větší firmy. Kromě směny měn nabízejí rovněž mezinárodní platby, avšak nenabízejí vlastní IBAN účty na jméno klienta. Podmínky směny měn jsou individuální jako v tradičních bankách a výše marže v kurzu nelze transparentně dohledat. SAB nedisponuje vlastní sítí pro interní platby v rámci skupiny SAB Finance.

3. Akcenta – největší platební instituce ve střední Evropě

Akcenta je jedním z platebních poskytovatelů, kteří jsou na devizovém trhu již více než 20 let. Jejich služby využívá mnoho klientů nejen v České republice, ale taktéž v Rumunsku, Maďarsku nebo Polsku. Kurzy pro směny měn jsou individuální, stejně jako poplatky za zahraniční platby. Akcenta nabízí další zpoplatněné služby jako například vklad hotovosti. K dostání je klientům taktéž online systém, který se však neřadí mezi ty nejmodernější. Firma operuje na základě sběrných účtů a nenabízí klientům vlastní účty nebo IBANy.

4. Citfin – Devizové účty pro firmy obchodující se zahraničím

Citfin je nebankovní společnost se zaměřením na malé a střední podniky, která působí na českém trhu od roku 1996. Kromě směny 30ti měn umožňuje ochranu kurzového rizika i zahraniční platby. Přestože nabízí online směnu měn, nepoužívá příliš moderní nástroj odpovídající dnešní době. Podmínky směn jsou individuální a nelze je transparentně dohledat. Zákazníci Citfinu si často o kurzy volají přes telefon.

5. Western Union/Convera – Globální převody peněz

Western Union je americká nadnárodní společnost poskytující finanční služby se sídlem v Denveru ve státě Colorado.

Firma je na trhu již mnoho let a je známá především pro hotovostní převody pro fyzické osoby.
Pro firmy však také nabízí řešení pro zahraniční platby včetně měnových opcí.
Nová značka Convera byla založena za účelem převzetí aktiv a společností, které tvořily Western Union Business Solutions.

6. Revolut – British Challengerbank

Revolut je jednou z nejoblíbenějších bank pro smartphony v Evropě. Fyzické osoby oceňují bezplatnou debetní kartu i výhodné směnné kurzy pro velmi malé transakce.

Revolut Business je služba určena pouze firmám: Podnikatelský účet umožňuje držet více měn a v závislosti na prémiovém plánu je k dispozici určitý limit měnových konverzí, které lze převádět na místní měnu podle mezibankovních kurzů. S limitem obchodů v rozmezí 10 až 50 tisíc EUR je tato nabídka přizpůsobena menším firmám, které provádí devizové transakce spíše příležitostně. Po překročení bezplatného limitu na konverzi FX se uplatní konverzní marže ve výši 0,4 % – Revolut je tedy stejně drahý jako nejdražší tarif, který nabízí Amnis. Revolut poskytuje pouze IBANy s předponou LT.

7. Ebury – Jaké hranice?

Společnost Ebury má pobočky ve více než 24 zemích, a proto se může řadit mezi velké mezinárodní hráče. Stejně jako mnoho dalších poskytovatelů ve světě měn má společnost Ebury sídlo ve Velké Británii. Společnost poskytuje místní účty a IBANy, zajištění kurzů a mezinárodní platby. Navzdory tvrzení, že Ebury je jedním z průkopníků devizového trhu, nelze dohledat transparentní podmínky měnových konverzí.

Společnost Ebury se zaměřuje na společnosti se střední až vysokou expozicí na devizovém trhu.

8. Zahraniční platby v rámci banky – rozdílné a méně transparentní podmínky

Obecně lze říct, že správa cizoměnových obchodů prostřednictvím vaší vlastní banky je jedna z prvních možností. Měli byste se však vyhnout realizování devizových transakcí prostřednictvím běžného účtu u své banky – směnné kurzy jsou často velmi nevýhodné a náklady se běžně pohybují až do výše 2 % nebo i více.

Mnoho procesů zahraničních plateb a měnových operací se stále provádí manuálně a nejsou flexibilní – mnoho devizových obchodů se u většiny bank stále uskutečňuje po telefonu. Banky nabízí digitální řešení pro malé a střední podniky, ale většinou pouze za předpokladu, že firmy mají vysoký roční objem devizových prostředků. Navíc, online systémy pro firemní devizové obchody nabízené bankami jsou často daleko za technologickým pokrokem.

 


FX and international payments: 8 solutions for SMEs in the Czech Republic

Foreign exchange transactions (FX) and global payments are a highly relevant topic in the Czech Republic: Czech companies actively engage in international trade, with exports to countries outside the Euro area accounting for around 30%. On the other side, imports from outside the Euro area account for around 50% of total imports.

There are different ways how to manage FX transactions, but the terms vary from provider to provider and depend on factors such as currencies or transaction volumes, which makes comparisons extremely complicated. For this reason, we have had a deeper look at 8 options for dealing with foreign payments and currency exchange.

The following providers offer international payment services for SMEs:

 • amnis
 • Sab finance
 • Akcenta
 • Citfin
 • Western Union/Convera
 • Revolut
 • Ebury

Especially for companies with lower fx volumes, the solutions are limited and SMEs hence may struggle to find the right partner for their foreign payments and currency exchanges. Therefore, it is a good idea to consider the following criteria before making a choice:

 1. What are the fees per transaction?
  Many services are not transparent about this and fees can vary widely with each trade, depending on the traded volume or the current market situation.
 2. Which currencies are supported?
  A wide range of currencies opens up new opportunities for efficient foreign trade. Settling invoices in the local currency often brings more favourable conditions!
 3. Can I process the entire transaction on the platform?
  Some providers are focused on currency conversions only and do not offer the possibility of making payments, which leads to additional costs and longer settlement times.
 4. Is it possible to submit multiple payments via payment files (Pain.001)?
  This is a very important consideration, especially if you have multiple transactions that are prepared in an accounting or ERP system.
 5. Does your company and requirements fit the customer segment and features offered?
  Different companies have different requirements based on company size, transaction type, currencies and regions. Hence, looking at the customer segmet the provider is focussing on is a good indicator to find the right solution for your needs.
 6. Are free payments within a peer-to-peer network possible?
  This will allow you to create your own payment-network and move money around the globe instantly at zero cost, without the boundaries of the existing banking system.
 7. Can I get my own IBAN accounts for local payments?
  IBAN accounts look like local IBANs in the respective country and will provide you with even more possibilities to receive payments in foreign currency in the most convenient way possible.
 8. Which additional services are offered?
  Services such as forwards, currency swaps, exchange rate alerts, limit orders and more can enhance your banking experience.

Below you will find an overview of currency providers for Czech small and medium-sized businesses:

amnisSABakcentaCitfinWestern UnionRevolutEburyTraditional banks
FX marginTransparent and fixed (0.2 – 0.4%)Publicly N/APublicly N/APublicly N/APublicly N/ATransparent (0.4% outside allowance)Publicly N/AIndividual, depending on volume
Currency conversion 24/7YesNoNoNoNoYesNoNo
International payments for freeYesIndividualIndividualIndividualIndividualNoIndividualNo
Global peer payments free of chargeYes (24/7)NoNoNoYes (24/5)YesYes (24/5)No
Local foreign currency accounts in name of the companyYesNoNoNoNoYes (only -LT)YesNo
Pay-outs from Amazon and other marketplacesYesNoNoNoNoNoYesNo
"Pay Me" request functionYesNoNoNoNoYesNoNo
Dynamic discountingYesNoNoNoNoNoNoNo
Minimal volume for FX hedging starting at 1000 EURYesNoNoNoNoNoNoNo
Multi-currency debit cardsYesNoNoNoNoYesNoNo

1. amnis – the digital end-to-end solution for international money transfer for SMEs

amnis provides companies with the simplest, fastest and most cost-effective platform for international payments. To meet this high ambition, foreign exchange transactions are consistently thought of from the company’s point of view and the solution starts where companies effectively come into contact with third currencies: when they are paying invoices in foreign currencies and receiving customer payments.

Unlike most other providers, the margin on the exchange rate is fixed per customer – regardless of whether EUR 500 are exchanged on one day and EUR 500’000 on the next.

amnis can send payments anywhere in the world, the exchange rates can be fixed days in advance and you even receive your own IBANs to receive payments in 20+ currencies. With amnis, it is also possible to trade currencies over the weekend – 24/7.

BOOK YOUR DEMO

2. SAB Finance – Promises the best rates for companies

SAB Finance presents itself as the “number one in the sea of foreign exchange trading”. As a payment institution, it offers comprehensive foreign currency solutions including fx risk hedging. However, SAB does not have its own network for internal, real-time P2P payments within the SAB Finance Group. Also receiving international payments with IBANs in the company’s own name is not possible, making payment collection overly complicated and inefficient.

Its solutions are tailored to the needs of larger corporates with high volumes. The terms and conditions of currency exchange are individual, as common for traditional banks, and therefore the margin cannot be transparently traced.

3. Akcenta – The largest payment institution in Central Europe

Akcenta is one of the payment providers that have been on the market for more than 20 years. Their services are used by many clients not only in the Czech Republic, but also in Romania, Hungary and Poland. The exchange rates are individual, as are the fees for foreign payments. Moreover, Akcenta offers further fee-based services such as cash deposits.

Also an online system is available to clients. However, since it is not the most sophisticated tool, most clients prefer to call their dealer and are, hence, limited by availability and opening hours. Furthermore, Akcenta does not offer individual IBANs for third-party payment collections. Thus, clients still need additional foreign currency bank accounts, which come at a high cost, involve tons of paperwork and long processing times.

4. Citfin – Foreign currency accounts for companies trading abroad

Citfin is a non-banking provider with a focus on small and medium-sized enterprises that has been operating in the Czech market since 1996.

In addition to the exchange of 30 currencies, it allows fx risk protection and foreign payments. Although it offers online currency exchange, the system seems outdated and not living up to today’s standards. The conditions for currency conversion are individual and can, thus, not be compared.

5. Western Union/Convera – Global money transfers

Western Union is an American multinational financial services company based in Denver, Colorado.
The company has been in the business for many years and is known primarily for cash transfers between individuals. However, it also offers foreign payment solutions for businesses, including currency options.

Following its recent acquisition by Goldfinch Partners and The Baupost Group, Western Union Business Solutions has been renamed Convera. Convera was established to take over the assets and companies that made up Western Union Business Solutions.

6. Revolut – British Challengerbank

Revolut is one of the most popular smartphone banks in Europe. Private individuals appreciate the free debit card and favorable exchange rates.

With Revolut Business, the startup, which operates under a Lithuanian e-money license, also offers a service explicitly targeted towards small companies: The business account allows you to hold multiple currencies and, depending on the plan, currency conversions are even possible at interbank rates up to a limited volume. With a free limit ranging from EUR 10’000 to EUR 50’000, this offer is tailored to smaller companies that have more occasional foreign exchange transactions. Once the free fx conversion limit is exceeded, a margin of 0.4% is applied – making Revolut as expensive as the most expensive plan offered by amnis. It should also be noted that Revolut only provides LT IBANs.

7. Ebury – What borders?

Ebury has entities in over 24 countries and can therefore be counted as one of the big international players. Like for many other providers in the currency world, Ebury is headquartered in the UK.

The company provides local accounts and IBANs, hedging solutions and international payments. Despite Ebury’s claims of being a foreign exchange pioneer, no price transparency can be found.

Ebury is focused on companies with middle to high FX exposure.

8. Managing foreign payments with your traditional bank

Last but not least, SMEs can also conduct their foreign currency transactions via the good old house bank, which often is one of the first options. However, what should be avoided at any cost, is issuing foreign currency payments via the local bank account – the applied exchange rates are exorbitant and a margin surcharge of 2% or more is not uncommon.

The processes at most banks are still quite manual and inflexible, the fees often intransparent. It is also not unusual for foreign exchange transactions at banks to still be conducted over the phone. Unfortunately, very few banks offer digital solutions for foreign exchange trading for small and medium-sized businesses, and if they do, they usually require a high minimum annual turnover.

 


amnis nabízí řešení, které zjednoduší vaše mezinárodní platby!

amnis WebApp je platební platforma pro malé a střední firmy, které převádějí peníze do zahraničí, konvertují měny a inkasují zahraniční platby.

Vyzkoušejte před registrací a podívejte se, jak to funguje:

VYZKOUŠET DEMO
Michael Wüst
Michael Wüst is the CEO and Co-Founder of amnis. He regurarly writes news articles and publishs best pratices guides about Foreign Exchange, Hedging, International Payments, Treasury Management and more. Follow him on LinkedIn, Twitter and Facebook to keep up with the latest industry news and insights.
Cookie Consent with Real Cookie Banner